czarnków.INFO
czarnków.INFO Czarnkow.INFO   |   Czarnkowskie Strony WWW   |   Czarnkow.pl
czarnków.INFO
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60, tel. (067) 255-26-51, fax. (067) 255-25-28
 
Imprezy 2001
Oferta KULTURALNA
Kino ŚWIATOWID
Nadnoteckie ECHA
Dyskusyjny Klub Filmowy
Wystawy
Biblioteka
Muzeum
Grupy przy MCK
Sekcja rowerowa
Atrakcje
Nasz E-Mail

Archiwum
 
Atrakcje MCK

SPOŁECZNA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
"SŁOWA, SŁÓWKA..." - KONKURS DLA SATYRYKÓW!Zbliżają się "Grzybobranki Liryczne", czyli organizowane już po raz 23. spotkania wielkopolskich poetów z miłośnikami poetyckiego słowa. Z tej okazji Miejskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnkowie - organizator "Grzybobranek Lirycznych" - zapraszają po raz drugi do udziału w konkursie pod nazwą "Słowa, słówka...". Wszystkim utalentowanym i z humorem patrzącym na świat mieszkańcom powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego proponujemy zabawę literacką. Przedmiotem konkursu są pisane wierszem utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy, utwory biesiadne, itp. Jury, składające się z poznańskich pisarzy, wybierze i nagrodzi najlepsze propozycje. Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych wierszy odbędzie się podczas biesiady poetyckiej 27 października 2017 r. w Czarnkowskim Domu Kultury. Termin nadsyłania prac na adres: Miejskie Centrum Kultury , 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60 upływa 3 października. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy!
Jan Pertek

Regulamin

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.
2. Przedmiotem konkursu są niepublikowane, własnego autorstwa, pisane wierszem, utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy itp. utwory biesiadne. Tematyka wiersza jest dowolna.
3. Zestaw utworów (nie więcej niż 2 str. w wydruku A4) należy przesłać pocztą w ilości 4 egzemplarzy na adres Organizatora. Każdy egzemplarz powinien być opatrzony godłem słownym. W dołączonej, zaklejonej kopercie z tym samym godłem należy podać personalia autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, telefon, e-mail).
4. Na autorów najciekawszych prac, wyłonionych przez Jury, składające się z poznańskich pisarzy, czekają atrakcyjne nagrody.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocyjnych Konkursu i "Grzybobranek Lirycznych".
6. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Prace należy przesłać pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków, z dopiskiem "Słowa, słówka...".
8. Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa 3 października 2017 r.
9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja przez autora nagrodzonego zestawu wierszy odbędzie się 27 października 2017 r. w Czarnkowskim Domu Kultury podczas biesiady, kończącej 23. "Grzybobranki Liryczne".
10 W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.TAJEMNICZY ŚWIAT POWERTEX
SPOTKANIE PODRÓŻNICZE
XIX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
"Kochać poezję"

Czarnków 2017Tegoroczna edycja konkursu "Kochać poezję" po raz kolejny została wpleciona w "Grzybobranki liryczne". To cykl spotkań poetów z całej Wielkopolski z młodzieżą szkoloną i miłośnikami poezji. "Grzybobranki" to impreza poetycka, która na trwale wrosła w życie kulturalne Czarnkowa i powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i jest kontynuacją wieloletnich spotkań literackich pod nazwą "Świętojanek lirycznych". Spotkania te są inspirującym doświadczeniem i wartościowym przeżyciem dla wszystkich miłośników liryki promującym poezję i poetów wyrosłych również z Ziemi Nadnoteckiej.

Regulamin

Organizator:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

Cel konkursu:
Rozbudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, popularyzacja poezji i kultury żywego słowa wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Repertuar obejmuje jeden utwór (wiersz). Każda szkoła może wytypować dwóch uczestników w danej kategorii. Uczestnicy oceniani będą w następujących, dwóch kategoriach: klasy IV – VI szkół podstawowych, klasa VII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. Do udziału w konkursie zostali także zaproszeni laureaci innych konkursów recytatorskich odbywających się na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.
Karty zgłoszeń należy nadesłać do 20 października 2017 r.

Kryteria oceny:
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które zwracać będzie uwagę na: wrażenie artystyczne - interpretację, dobór repertuaru, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

Informacje organizacyjne:
Organizator zapewnia słodki poczęstunek, wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej, sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Termin i miejsce konkursu:
26 października 2017 r. (czwartek), godzina 10.00
Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60

Adres biura konkursu:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków
tel. 67 255 26 51, fax 67 255 25 28
www.mck.czarnkow.pl, e - mail: mck@hot.pl

Karta zgłoszenia - do pobraniaGRZYBOBRANKI LIRYCZNE
PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE
KONKURS PLASTYCZNY
KULTURA DOSTĘPNA - DLA WSZYSTKICH!


SzczegółyXVI SALON WIELKOPOLSKI 2017patronat

"Salon Wielkopolski" to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju.

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie - dyrektor Jan Pertek
Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków - prezes Magdalena Ścieżyńska

Regulamin:
 • w konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, członkowie stowarzyszeń twórczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka, wydanych przez Ministerstwo Kultury,
 • na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2015 - 2017,
 • w dowolnej technice /z wyłączeniem sztuki użytkowej/ uprzednio nienagradzane i będące własnością autora,
 • każdy z artystów może dostarczyć do 3 prac (format jednej pracy - maksymalny wymiar dłuższego ramienia nie może przekraczać 120 cm),
 • dostawa i odbiór prac oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na koszt Autora,
 • prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania,
 • każdy z uczestników może nadesłać zdjęcia wysłanych prac z dokładnym ich opisem, które wykorzystane zostaną do katalogu oraz kartą zgłoszenia,
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora,
 • prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki,
 • wystawione będą prace nagrodzone i zakwalifikowane przez Jury,
 • termin nadsyłania prac, dostarczenia ich do siedziby Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32 do 16 października 2017 r.
 • posiedzenie Jury odbędzie się 21 października /sobota/,
 • decyzja Jury o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury www.mck.czarnkow.pl,
 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
 • osoba przysyłająca prace na "Salon Wielkopolski 2017" zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • prace nie odebrane do końca 2017r, przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /współorganizatora/,
 • prace przyjmuje:
  Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32, 64 - 700 Czarnków
  z dopiskiem "Salon Wielkopolski 2017"
  Kontakt: Elżbieta Gajda - kierownik MZC, tel. 67 255 59 81
  Jan Pertek - dyrektor MCK, tel. 606 751 359
  Magdalena Ścieżyńska - prezes ZAP, tel. 601 199 119
  Maria Frankowska - członek ZAP, tel. 794 519 964
 • planowane nagrody:
  Grand Prix Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  Nagroda Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego
  Nagroda Burmistrza Czarnkowa
  Wyróżnienia indywidualne z nagrodami sponsorów
 • od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mailem,
 • otwarcie "Salonu Wielkopolskiego 2017" i wręczenie nagród nastąpi 17 listopada o godz. 18.00 w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej,
 • prace zakwalifikowane znajdują się w dyspozycji Organizatorów do czasu zakończenia wystaw pokonkursowych w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oraz zaprzyjaźnionych galeriach na terenie Wielkopolski. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w wydawnictwach własnych Miejskiego Centrum Kultury oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych bez uiszczania honorarium autorskiego. Nagrodzeni Artyści oraz zakwalifikowani na Salon mogą liczyć na zakup prac i zaproszenia na atrakcyjne plenery. Przewidujemy współpracę z Artystami zagranicznymi z zaprzyjaźnionych miast,
 • ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów.

  Karta zgłoszenia - do pobrania

 • O serwisie  |  Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako stronę startową  |  NetBase Czarnkôw
  Wydawca i redakcja: Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 2651, fax. 67 255 2528, mck@hot.pl
  Redaktor naczelny: Jan Pertek, bieżąca aktualizacja treści: Marcin Małecki, Czarnków 2005-2017